De foto’s lopen gelijk op met de vorderingen van het werk.

Alvast veel kijkplezier !

 The pictures run parallel on the progress of the work.

 Lots of viewing pleasure !

DSCN2460

Ronde betonvloer, ingegoten kabelvoorziening … dit is het “begin” van mijn project !
Round concrete floor, moulded cable supply … this is the “beginning” of my project !

DSCN2464

Eerste lading hout, velen zullen nog volgen.
First load of wood, many will still follow.

DSCN2463

Stijn brengt het hout naar de bouwplaats.
Stijn brings the wood to the construction site.

DSCN2465

Brecht en ik plaatsen de bodemranden.
Brecht and I place the bottom edges.

DSCN2466

Vastzetten van de hoeken, onze hond Ziva ligt er wel héél rustig bij.
Securing the corners, our dog Ziva is very quiet.

DSCN2467

Alle langsliggers zijn vastgemaakt aan de betonplaat, zwevend boven de vlakke grond.
All stringers are fastened to the concrete slab, floating above the flat ground.

DSCN2468

Tussenstukken geven de nodige versterking, alles is nu met elkaar verbonden.
All the pieces give the necessary reinforcement, everything is now connected to each other.

DSCN2469

Kleinzoon Léan bij de plaatsing van de achterwand.
Grandson Léan at the placement of the back wall.

DSCN2471

Voorwand met de deuropening staat op zijn plaats.
For wall with the door opening is in place.

DSCN2472

Rechter zijwand past er mooi tussen.
Right side panel fits nicely between.

DSCN2474

Alle verticale structuren zijn nu versterkt en verbonden met een bovenliggend horizontaal kader. Ook de regenbescherming is voorzien.
All vertical structures are now strengthened and connected to a horizontal framework.
Also the rain protection is provided.

DSCN2475

“Twinson” gevelbekledingssysteem is samengesteld uit “composiet” en is onderhoudsvrij.
“Twinson” facade cladding system is composed of “composite” and is maintenance-free.

DSCN2478

Zijkant en de achterzijde met de “zoethout-zwart” bekleding.
Side and rear with the “liquorice-black” covering.

DSCN2479

Open voorzijde met binnenzicht, de verankeringspunten en stroomtoevoer voor de kolom zijn al voorzien.
Open front with Interior, the anchorage points and power supply for the column is already present.

DSCN2480

Deurkader waterpas plaatsen, de regenbescherming is steeds in de nabijheid.
Door frame leveled, the rain protection is not far away.

DSCN2483

Laatste aanpassing van de voorgevelbekleding.
Last adjustment of the front side cladding.

DSCN2484

“Open” deur met een normale instaphoogte.
“Open” door with a normal step height.

DSCN2485

“Gesloten” deur met ingewerkte versterkingen.
“Closed” door with reinforcements.

DSCN2486

Zicht op de nog onafgewerkte binnenkant, elektriciteit reeds aangesloten door Dieter.
View of the still unfinished inside, electricity already conneted by Dieter.

DSCN2488

Zeer zware telescopische geleiders vastgemaakt aan de voor- en achterzijde.
Very heavy telescopic slides screwed to the front and rear.

DSCN2489

Vele “kogels” volgen elkaar nauwkeurig op.
Many “ball’s” follow each other closely.

DSCN2490

Heel dichtbij met zicht op de stevige schokdemper.
Very close view of the sturdy shock absorber.

DSCN2491

“Denkwerk” als voorbereiding van de dak montage.
“Thinking” as preparation of the roof assembly.

DSCN2492

Plaatsen van de eerste zijkant, die aan de telescopische geleider is vastgemaakt.
Placement of the first side, which is fastened to the telescopic slide.

DSCN2494

Dak is opgebouwd met een minimum aan hout om het gewicht binnen de toegelaten draagkracht te houden.
Roof is constructed with a minimum of wood to keep the weight into the allowed capacity.

DSCN2495

Vorige nacht veel regen gehad. 🙁
Had a lot of rain last night. 🙁

DSCN2497

Vastleggen van de dakplaten met schroeven die voorzien zijn van een afdichting.
Attaching the roof plates with screws that are equipped with a seal.

DSCN2499

Zicht op de metalen verzinkte dakplaten met een beperkte hoogte.
View on the metal galvanized roof plates with a limited height.

DSCN2500

Houten plaatmateriaal langs de kanten aangebracht om straks een afdichting te waarborgen.
Wood based panels along the sides in order to ensure a seal.

DSCN2501

Dakplaten met voldoende schroeven vastgezet.
Roof plates with a lot of screws secured.

DSCN2504

Op maat zagen naar de afmeting van de toekomstige bekleding.
Cutting to the size of the future covering.

DSCN2505

Nauwkeurig werk met aangepast gereedschap.
Precise work with custom tools.

DSCN2506

Schilderen van de houten kopvlakken in een overeenkomende kleur.
Painting the wooden abutting surfaces in a matching color.

DSCN2507

Verdere afwerking van de dakbekleding.
Further assembly of the roof sheeting.

DSCN2508

Past netjes in elkaar.
Fits neatly together.

DSCN2512

Ziet er oké uit, nu nog de deur aanpakken.
Looks OK, now some work on the door.

DSCN2515

Buitenkanten zijn nu helemaal waterdicht.
Exteriors are now completely waterproof.

DSCN2516

Langs buiten afgewerkt én zwevend boven de grond.
Outside fully finished and floating above the ground.

DSCN2517

Gedeeltelijk geopende zijwand, voorlopig nog met blokjes ondersteund.
Still partly opened sidewall, with supporting “for the time being” wooden blocks.

DSCN2518

Afgewerkte dakbedekking met “EPDM” boven de scharnier.
Finished roof with “EPDM” above the hinge.

DSCN2519

Naden met zwarte dichtingskit afgewerkt.
Seams with black seal kit finished.

DSCN2520

Onderaanzicht van de dakplaten met “condenswerende” meerlagen bekleding.
Bottom view of the roof plates, “anti condensation” and multilayered.

DSCN2522

Binnenkant, met nog heel wat werk voor de boeg.
Inside, still a lot of work to do.

DSCN2523

Onderkant van het “deels geopend” schuifdak met de nog zichtbare houten structuur.
Bottom of the “open” part of a sliding roof with the still visible wood structure.

DSCN2524

Achterkant van het dak met L – profiel als water overloop.
Back of the roof with L – profile as a water overflow.

DSCN2525

Even dichterbij, afgewerkt met RVS en aluminium profielen.
Even closer, finished with stainless steel and aluminium profiles.

DSCN2528

Open dak waarvan de binnenruimte is geschilderd met een matte afwasbare verf op waterbasis.
Open roof whose interior is painted with a matt water based washable paint.

DSCN2529

Tijdelijke steun voor de geopende zijwand in afwachting van de bestelde “gasdrukveren”.
Temporary support for the opened side wall in anticipation of the ordered “gas springs”.

DSCN2530

Zwarte aluminium profielen als afwerkingsrand bovenaan de binnenruimte.
Black aluminium profiles as a finishing edge at the top of the inside wall.

DSCN2532

Onderkant van “volledig geopend schuifdak” zonder bijkomende ondersteuning tussen de groene planten.
Bottom of “open fully roll off roof” without additional support between the green plants.

DSCN2533

Openklappende zijwand afgewerkt met aluminium.
Foldable side wall finished with aluminium.

DSCN2534

Zware geleiders aan de voorkant doen hun werk in samenwerking met …
Heavy telescopic slide in front are doing their job in collaboration with …

DSCN2535

… de zware geleiders aan de achterkant.
… the heavy telescopic slide to the back.

DSCN2537

Open schuifdak met gesloten deur.
Open roll off roof with closed door.

DSCN2539

Binnenzicht met deuropening.
Interior with door opening.

DSCN2541

Open zicht op de hemel.
Open view to the sky.

DSCN2578

Houten plaatbekleding tegen het plafond bevestigd.
Wooden plate lining against the ceiling.

DSCN2585

Geschilderd plafond voorzien van een L – profiel en “tijdelijk” gemonteerde tandlat.
Painted ceiling with a L – profile and “temporary” mounted rack.

DSCN2594

Automatisatie van het schuifdak door middel van aandrijfmotor met ingebouwde reductie en tandwiel, hier met open motorkast en zichtbare bedrading.
Automatisation of the roll off roof by drive motor with built-in reduction and sprocket, here with open engine box and visible wiring.

DSCN2599

Aangesloten aandrijfmotor is klaar voor gebruik. Alles is draadloos. De aandrijfmotor heeft een vertraagde aanloop bij het starten en een vertraagde eindloop bij het stoppen.
Connected drive motor is ready for use. Everything is wireless. The drive motor has a delayed start-up when starting and delayed end loop when stop.

DSCN2600

Close up van het versterkt profiel, tandlat- met tandwieloverbrenging na afstelling en positionering.
Close up of the reinforced rack-profile, with gearing after adjustment and positioning.

DSCN2603

Montageplaat met omgekeerd gemonteerde aandrijfmotor.
Mounting plate with reverse mounted drive motor.

DSCN2605

Tandlat nauwkeurig uitgelijnd en vastgemaakt over de volledige lengte ten opzichte van het tandwiel.
Rack accurately aligned and fastened over the entire length in relation to the sprocket.

DSCN2606

Plaatsen van de kunststof vloer vanuit het midden naar de kanten toe.
Inserting the plastic floor from the middle to the sides.

DSCN2608

Aluminium U – profiel met witte led “dag” verlichting langs de motorzijde.
Aluminum U – shaped profile with white led “day” lights along the motor side.

DSCN2609

Zelfde aluminium profiel met rode led “nacht” verlichting langs de andere kant.
Same aluminium profile with red led “night” lights along the other side.

DSCN2610

Geslaagde verlichting met afstandsbediening.
Successfull lighting with remote control.

DSCN2620

Ventilatie om “condensvorming” tegen te gaan.
Ventilation to prevent “condensation”.

DSCN2623-1

Pas gemonteerde gasdrukveren aan beide kanten houden de zijklep nu op een vaste stand open.
Newly mounted gas springs on both sides to keep the side door on a fixed open stand.

DSCN3747

PVC waterafvoer voorzien langs de achterzijde.
PVC water drainage on the back.

DSCN2675

Sterrenwacht is nieuw gebouwd en klaar voor verdere afwerking.
Observatory is newly built and ready for further finishing.

DSCN2676

Logo met RVS onderdelen pronkt vooraan.
Logo with stainless steel parts shows off in front.