Foto’s van zeer diep in de ruimte,

 genomen met de Atik Infinity mono camera,

 mysterieus, onvoorstelbaar ver weg …

Pictures from deep space,

 taken with the Atik Infinity mono camera,

 mysterious, unimaginably far away …